Op 11 en 18 maart jl. zijn de eerste 20 RETM taxateurs beëdigd! Nadat de beëdiging door rechtbanken in 2001 werd gestaakt, heeft de RETM de Notariële Beëdiging in het leven geroepen. Reden hiervoor is enerzijds dat “de markt” nog altijd spreekt over de wenselijkheid van een Beëdigd Taxateur. Anderzijds hecht de RETM er aan dat bij haar ingeschreven taxateurs contractueel vastleggen dat zijn hun vak en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden ùitermate serieus nemen.

De notariële beëdiging voegt daarmee daadwerkelijk kwaliteit toe aan de uitoefening van ons vak. De controle op de uitvoering van die belofte door rechtbanken was onmogelijk. Om die reden maakte de politiek in 2001 dan ook éxact een einde aan de gerechtelijke beëdiging. De RETM voert dat toezicht op haar ingeschrevenen daadwerkelijk wél uit. Iedere drie jaar is er een Her-beëdiging.

Wat belooft een RETM ingeschrevene zoal ten overstaan van de Notaris?

Ook voor onze ingeschrevenen was de beëdiging een bijzondere én feestelijke gebeurtenis!