Op 24 November j.l werd er een introductie training gegeven voor het digitale taxeren met de ClassicCarTaxaties.nl applicatie. Dit was tevens het startschot van deze door RETM ontwikkelde taxatietool. Hiermee leveren we uniforme CCT/RETM taxatierapporten, wat een zeer belangrijke aanleiding voor de FEHAC geweest is om RETM taxateurs toe te kunnen laten tot hun erkenning. De training werd goed bezocht en zoals vaker werden we gastvrij ontvangen op het kantoor van Bolsenbroek en Partners. Steeds meer taxateurs werken met het systeem wat zeer positief is voor de herkenbaarheid van de RETM rapporten. Wij danken ieder die heeft bijgedragen in de ontwikkeling van het systeem!