5 oktober jl. besteedde Tros Radar, niet voor het eerst, aandacht aan de soms twijfelachtige gang van zaken rond het instellen van contra-taxatie en/of -expertise. De RETM wil vooropstellen dat ook zij van mening is dat de mééste schadeafwikkelingen naar tevredenheid van verzekerden worden opgelost. Het verbond van Verzekeraars bracht in dit kader en naar aanleiding van de uitzending een Statement uit waarin zij stelde dat 90% van de jaarlijks vele honderdduizenden schadeafwikkelingen, naar volle tevredenheid verlopen. Van de resterende 10% mindere tevredenheid zal niet alles neerkomen op contra-taxatie en -expertise, maar een groot deel komt daarvoor wél in aanmerking!

Niet voor het eerst zoals gesteld. Al in 2011 besteedde Radar aandacht aan de vermeende “schijn-onafhankelijkheid” van expertisebureaus. Destijds ging het om een, vaak terecht, vermeende onderlinge zakelijke verhouding tussen verzekeraar en expertisebureau. Deze is anno 2015 nog vaak aan de orde en bevordert de onafhankelijke expertise allerminst. In de uitzending van 5 oktober werd meer in het bijzonder aandacht besteed aan de gedrevenheid van expertiseorganisaties om de schadelast voor de verzekeraar te beperken. Uiteraard is dit een loflijk en uitermate legitiem streven. Er is echter sprake van een enorm spanningsveld dat veroorzaakt wordt door de aanbesteding van expertiseovereenkomsten door verzekeraars aan expertise organisaties. Een contractant-expert die de schadelast voor de verzekeraar doet toenemen, zal eerder uit de gratie vallen bij een nieuwe aanbesteding. Uiteraard ten faveure van de “betere expertise organisatie”. Deze door verzekeraars ingegeven werkwijze is een ernstige aantasting van de onafhankelijkheid en objectiviteit die voor expertise en taxatie DE essentie behoort te zijn.

Verwezen werd naar de gedragsregels voor expertise en contra-expertise. Deze gedragsregels zijn opgesteld door onze bekende zusterorganisatie NIVRE en het Verbond van Verzekeraars. Echter ook het NIVRE en het Verbond heeft weer (in)directe lijnen met de verzekeraars. De gedragsregels zijn op zich al weer conflicterend met een onafhankelijke contra-taxatie of -expertise.

Deze feiten zijn wat de RETM betreft zorgwekkend én uitdagend, en zouden wat ons betreft mogen leiden tot een wérkelijk onafhankelijke expertise en taxatie. Voor de nabije toekomst is dit dan ook één van de speerpunten van de RETM. Indien u zich als wérkelijk onafhankelijk expert en/of taxateur aangesproken voelt door deze zienswijze, sluit u dan aan bij de RETM en meldt u aan als ingeschrevene om gezamenlijk invulling te geven aan deze uitdaging!