Per medio 2019 ontstaat grote behoefte aan RETM-Automotive (schade) Experts! De RETM expert kenmerkt zich, naast bewezen deskundigheid, in totale onafhankelijkheid. 

Wij zijn, in verband met actuele marktontwikkelingen waarover meer in een later stadium, daarom nù al opzoek naar Zelfstandige Automotive Schade-experts  op ZZP basis, die bereid zijn zich in te schrijven en in te zetten voor het Register. De RETM spant zich als belangen- en kwaliteitsbehartiger krachtig in voor opdrachten ten behoeve van de ingeschreven Experts en Taxateurs.

Overigens; de RETM is het enige Motorvoertuigen Register dat de belangen en kwalitatieve uitvoering van taxatie en expertise van motorvoertuigen bewaakt.

In het voorjaar van 2019 dient zich een nieuwe mogelijkheid aan die u, tegen een bétere vergoeding dan thans gebruikelijk, van expertiseopdrachten gaat voorzien. Wij hebben ù daarvoor nodig!

Gooi een Spierinkje uit om een Kabeljauw te vangen en schrijf u in als RETM-Register Expert Motorvoertuigen en maak van 2019 een fantastisch jaar!

Ook relevant ervaren automotive deskundigen met inspiratie om expert (of taxateur) te worden worden nadrukkelijk verzocht tot inschrijving. Wij voorzien in een doelgerichte (externe) opleiding tot expert.
Wanneer u niet voldoet aan de inschrijvingsvereisten is het niet zinvol te reflecteren.