Feiten over klassieke voertuigen

De klassieker is behoorlijk in het nieuws. Clubbestuurders en liefhebbers worden aangesproken door journalisten en op verjaardagspartijtjes op hun klassieker. Vaak wordt om een mening gevraagd en maar ontbreekt kennis over de juiste feiten, waardoor een verkeerd beeld kan ontstaan.

Definitie van een klassiek voertuig

Een voertuig 30 jaar of ouder, dat origineel af fabriek is en niet dagelijks gebruikt wordt is een is als een klassiek voertuig (of oldtimer)

Aantallen klassieke voertuigen

5% van het totaal aantal voertuigen (excl. aanhangwagens) in ons land betreft een klassiek voertuig.
Van de ruim 500.000 klassieke voertuigen zijn er ruim 300.000 personenauto’s.
Er zijn ruim 160.000 klassieke tweewielers. Verder nog 36.000 klassieke bedrijfswagens.

Gebruik klassieke voertuigen

Gemiddeld wordt met een klassiek voertuig nog geen 1.900 km per jaar afgelegd, terwijl de gemiddelde kilometrage van alle personenauto’s in ons land 14.000 km per jaar bedraagt.
Meer dan de helft van alle klassieke voertuigen rijdt per jaar niet meer dan 500 km.
Van alle klassieke personenauto’s betreft 13% een voertuig met een dieselmotor, terwijl in het totale personenauto park dit percentage op ruim 17% ligt.
Van alle klassieke personenauto’s betreft bijna 15% een voertuig met een LPG installatie, terwijl in het totale personenauto park dit percentage op 3% ligt.

Fiscale aspect tot 1-1-2014

Klassieke voertuigen met bouwjaren van 1986 en ouder hadden een vrijstelling van MRB (Motorrijtuigenbelasting). Voertuigen van jongere bouwjaren zaten daarna in een overgangsregeling tot ze uiteindelijk bij een leeftijd van 30 jaar MRB vrij zijn. Voor voertuigen met bouwjaren van 1987 en jonger, met een LPG installatie of diesel motor dient altijd de brandstof toeslag betaald te worden. Deze voertuigen zijn dus niet 100% MRB vrij.

Fiscaal na 1-1-2014

Vrijstelling MRB bij 40 jaar. Met als uitzondering een overgangsregeling voor personenauto’s op benzine, alle motoren en alle bedrijfswagens: maximaal € 120,- per jaar en de maanden december, januari en februari een rijverbod.

Profiel van de eigenaar

Meer dan 75 % van alle klassieke personenauto eigenaren is boven de 40 jaar.
Bij klassieke tweewieler eigenaren ligt dat percentage op 85 %.
55% van de eigenaren heeft een bruto-inkomen tot € 50.000,-.
98% van alle klassieke personenauto’s is particulier bezit.

Economische betekenis

In Nederland wordt voor ruim €120 miljoen per jaar uitgegeven ten behoeve van een klassiek voertuig. Er zijn meer dan 600 bedrijven actief in de z.g. klassieker sector. Door de eigenaren wordt meer dan een half miljoen tochten gemaakt in binnen- en buitenland, waarvan 230.000 meerdaagse tochten. De gemiddelde waarde van een klassiek voertuig in ons land bedraagt minder dan € 10.000,-. Eigenaren van klassieke voertuigen zijn goed voor jaarlijks 230.000 overnachtingen, waarvan 114.000 in eigen land. In totaal worden bijna 290.000 dagtrips gemaakt, waarvan 53.000 naar het buitenland. In totaal wordt 176.000 keer door (club)leden een bijeenkomst van een klassieker vereniging bezocht.

Milieu en een klassiek voertuig

De Europese en nationale zorg op het gebied van luchtkwaliteit heeft momenteel vooral betrekking op fijnstof (PM10) en stikstofdioxiden (CO²). Hiervoor gelden al strenge normen. De lat komt echter nog hoger te liggen. De nog strengere EU normen gaan per 1 januari 2015 in. Overheden bedenken daarom allerlei manieren om aan die toekomstige eisen te kunnen voldoen. De fijnstof wordt veroorzaakt door (zware) dieselmotoren. Onder oldtimers zijn er maar heel weinig met een dieselmotor. Bovendien is hun kilometrage veel lager dan de gemiddelde kilometrage van een moderne diesel auto. Bij de oldtimer diesel vrachtauto is die verhouding nog veel groter. Terwijl de oldtimer vrachtauto’s zeer weinig kilometers maken. In dat geval praten we letterlijk over “twee-keer-niks”. Ten aanzien van de CO² geldt, dat een jaar lang oldtimer rijden gelijk staat aan circa 0,5 kton CO². Dat is op basis van de gemiddelde kilometrage van 1900 km per jaar. Een vakantie-retourtje van Schiphol naar Turkije veroorzaakt bijna 3 maal zoveel CO². Vliegt u naar Thailand op en neer, dan bent u goed voor ruim 10 maal zoveel CO² als een jaar lang oldtimer rijden. Een jaar lang een moderne VW Golf 1.4 80 pk rijden, met een gemiddelde kilometrage van 14.000 km per jaar, staat gelijk aan een uitstoot van 2,4 kton CO². Dat is bijna vijfmaal zoveel als een klassiek voertuig !

Algemene feiten

De gemiddelde leeftijd van het personenautopark in ons land neemt elk jaar weer toe. Per 1 januari 2010 was de gemiddelde leeftijd 8,6 jaar. Het aandeel PM 10 (fijnstof) van het totale wegverkeer in ons land is de afgelopen 10 jaar gehalveerd. Terwijl het aandeel van b.v. de zeescheepvaart in die periode gelijk is gebleven en nu praktisch gelijk is aan het totale Nederlandse wegverkeer. Het aandeel CO (koolmonoxide) van het totale wegverkeer in ons land is de afgelopen 10 jaar gehalveerd. Het aandeel CO2 (koolstofdioxide) van het totale wegverkeer in ons land is de afgelopen jaren met 32 % gestegen. De totale CO2uitstoot in ons land is de afgelopen 10 jaar met 11 % gestegen. Het Nederlandse wegverkeer is verantwoordelijk voor 17% van de totale CO2 uitstoot. Het aandeel NOx (stikstofoxiden) van het totale wegverkeer in ons land is de afgelopen 10 jaar meer dan gehalveerd. Terwijl het aandeel van b.v. de zeescheepvaart met 20% is toegenomen tot het niveau van het totale Nederlandse wegverkeer.

Bronnen: CBS, FEHAC onderzoek, Mobiliteit in cijfers BOVAG-RAI

augustus 2012

fiscaal deel: update maart 2014