De RETM kent onder Taxateurs de Branche-erkende Register Taxateurs en de Onafhankelijk erkende Register Taxateurs. Het onderscheid zit hem in de wijze waarop u het vak van taxateur uitoefent. Indien u blijkens uw KVK inschrijving bent verbonden aan een bedrijf dat handelt in motorvoertuigen (of bij een dergelijk bedrijf in loondienst bent), kunt u niét als onafhankelijk taxateur worden aangemerkt. U zou immers belang kunnen hebben bij vast te stellen waarden. Dit is eveneens in lijn met de bepalingen van de Belastingdienst dit aangaande. De Belastingdienst zegt daarover het volgende:

In relatie tot taxaties ten behoeve van (rest) BPM bepalingen

Artikel 8 lid 4 van de Uitvoeringsregeling Wet BPM 1992.

De opgaaf, bedoeld in artikel 10 van de wet, bestaat uit:

a. een verwijzing naar een in de handel algemeen toegepaste koerslijst voor de inkoop van gebruikte motorrijtuigen door wederverkopers in Nederland, onder overlegging van een kopie van de passage uit die koerslijst waaraan de bij de aangifte toegepaste afschrijving, bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de wet, is ontleend; of
b. het bij de aangifte gebruikte taxatierapport:
– dat is opgemaakt met inachtneming van de voorwaarden opgenomen in bijlage I; en
– dat is opgemaakt ten hoogste een maand vóór het tijdstip dat de belasting ingevolge artikel 1 van de wet is verschuldigd, in de staat waarin het motorrijtuig op dat tijdstip verkeert, door een onafhankelijke, erkende taxateur, in overeenstemming met het eerste aandachtsstreepje.

Desgevraagd is dit door de Belastingdienst nader aan de RETM verduidelijkt: “De taxateur moet dus onafhankelijk zijn. Dat brengt met zich mee dat hij niet tevens aan een autohandel verbonden is. Op dit punt is inhoudelijk geen wijziging ten opzichte van de oude wettekst beoogt.”