In het voorjaar van 2014 concludeerden Rob Henneveld, Jeroen van den Broek en Frank Bolsenbroek, dat er nog wel wat te optimaliseren was in de expertise- en taxatiewereld. De gevestigde orde van registers kent nauwelijks bekendheid in de motorvoertuigenbranche en mist de exclusieve feeling met deze branche. In de branche bleek niet alleen behoefte aan duidelijkheid en kwaliteit, maar ook aan nieuwe aanwas (onder andere aspiranten) en vernieuwing. Dat geldt voor experts, voor taxateurs, voor retailers en niet in de laatste plaats voor consumenten!

De initiatiefnemers hebben allen een ander “belang” in de autobranche dat gecombineerd met elkaar een ideale match vormt om dienend te zijn voor het Register voor Experts & Taxateurs Motorvoertuigen. Het register is toegankelijk voor onafhankelijke technisch- en schade-experts en taxateurs die thans ingeschreven staan in een collega-register en voor kandidaat experts en taxateurs die voldoen aan de toelatingseisen.