Rapporten van RETM ingeschrevenen zijn van onbesproken kwaliteit en worden opgesteld volgens het uniforme ClassicCarTaxaties.nl systeem. Dat leidt tot een consequent, onderbouwd en eenduidig opgesteld taxatierapport dat eveneens het stempel FEHAC erkend taxatierapport mag dragen.

Regelmatig wordt aan onze ingeschrevenen de vraag gesteld ‘worden uw taxatierapporten geaccepteerd door iedere verzekeraar?’. Een hoogst enkele keer is een verzekeraar weigerachtig of stelt deze (uitsluitend) samen te werken met een eigen selectie. Voorop is te stellen dat ù leidend bent in de aanstelling van uw taxateur. Behalve wanneer er ‘gegronde redenen’ zijn, mag een verzekeraar een taxatierapport weigeren.

In de praktijk is er daarmee nauwelijks sprake van weigering van rapporten van RETM/ClassicCarTaxaties.NL taxateurs. Loopt u desondanks tóch tegen een weigerachtige verzekeraar aan, vernemen wij dat graag en zullen wij met de verzekeraar contact opnemen. In een uiterst geval van weigering weet onze taxateur wellicht een ‘betere’ verzekeraar. U bent met uw voertuig dan waarschijnlijk niet op de juiste plek verzekerd.