In maart 2001 schafte de overheid de Gerechtelijke Beëdiging af vanwege gebrek aan toezicht op de deskundigheid. Het gaf een “schijnzekerheid” af aan de markt. De RETM staat voor het op peil houden van deskundigheid maar óók voor toezicht en handhaving van de integriteit die bij de beëdiging hoort! Waar tot 2001 een Eed of Gelofte werd afgelegd bij de rechtbank, voorziet de RETM in een beëdigingsprocedure bij haar notaris. Uiteraard voorziet de notaris daar niet “zo maar” in.

De RETM heeft in samenwerking met haar notaris een strak en duidelijk protocol voor beëdiging opgesteld. Dit doet recht aan een maximaal haalbare erkenning van deskundigheid en integriteit van de beëdigde. De Notariële Beëdiging is niet vrijvlijvend. Iedere RETM register expert & taxateur zal dus worden beëdigd. De kosten voor de beëdiging bedragen € 437,00 excl. BTW en zullen additioneel worden berekend. De beëdiging blijft drie jaar geldig.