Elf ingeschrevenen van het RETM maakten uitgebreid kennis met de verschillende vormen en juridische processen waarin experts kunnen optreden en wat daarbij hun taak is en welke (wettelijke) regels daarbij gelden. Deelnemers hebben kennis genomen van het Model Deskundigenbericht (Rechtspraak en LRGD) en hebben een onderzoek in die vorm ter beoordeling ingediend bij de docent. Het register RETM kent één LRGD gecertificeerd Deskundige in de persoon van F. Bolsenbroek.

De cursisten kunnen behulpzaam zijn bij geschillen als partij- en gerechtelijk deskundige. Inzet van een deskundige kán een potentieel langslepende procedure aanmerkelijk inkorten.

De training werd verzorgd door mr. ing. Nico M. Keijser CDPO (Keyser Consultancy en secretaris Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen).