Klasse indeling RETM


De Stichting RETM volgt de internationale klasse indeling om de staat en kwaliteit van een klassieke auto / youngtimer in te delen. De classificering van een klassieke auto of youngtimer is een wezenlijk onderdeel van de taxatie!

Staat 1


In concours winnende staat verkerend voertuig. Geen gebreken, afwijkingen, beschadigingen of gebruikssporen aan optiek en techniek. Als nieuw (of beter dan nieuw*). Zeer zeldzaam!

Een voertuig dat grote indruk maakt door zijn staat en verschijning en waarop zélfs bij intensieve keuring die verder voert dan taxatie geen enkel mankement of gebrek is vast te stellen. Waardering op Staat 1 ziet op de aangenomen staat van het voertuig op het moment van eerste uitlevering (of wel de nieuw staat) door de fabriek of dealer.

Staat 2


In zeer goede tot perfecte staat verkerend voertuig. Geen gebreken of afwijkingen maar met lichte gebruikssporen. Voertuig kan eveneens in een originele, zeer goede, relatief weinig gebruikte en niet gerestaureerde staat verkeren. Eventuele restauratie uitgevoerd naar originele fabrieksspecificaties met behoud van volledige originaliteit.

Een voertuig dat grote indruk maakt door zijn staat en verschijning maar waarop bij nadere beschouwing lichte gebruikssporen waarneembaar zijn. Deze gebruikssporen zijn relevant in relatie tot het relatief weinige gebruik van een niet gerestaureerd voertuig dan wel relevant in relatie tot het omzichtige gebruik van het voertuig na restauratie. Zowel optisch als technisch verkeert het voertuig in een bovengemiddelde staat.

Staat 3


In ruim voldoende tot goede staat verkerend voertuig zonder ernstige technische of optische gebreken. Gereed voor absoluut veilige verkeersdeelname. Geen door-roestingen, geen noodzakelijk uit te voeren reparaties.

Een voertuig dat bij nadere beschouwing duidelijke sporen van leeftijd en gebruik laat zien. Deze gebruikssporen zijn relevant in relatie tot gewoon gebruik van een niet gerestaureerd voertuig dan wel relevant in relatie tot gewoon gebruik van het voertuig na restauratie. Zowel optisch als technisch verkeert het voertuig in een gemiddelde staat.

Staat 4


In zeer matige staat verkerend voertuig met technische en/of optische gebreken doch met geldige APK, dan wel geschikt voor verkeersdeelname. Geringe door-roestingen en bovengemiddelde sporen van gebruik. Voertuig is grotendeels compleet. Niet ernstig beschadigd.

Een voertuig dat op afstand reeds duidelijke sporen van leeftijd en gebruik laat zien. Deze gebruikssporen zijn bovengemiddeld in relatie tot gewoon gebruik van een niet gerestaureerd voertuig dan wel bovengemiddeld in relatie tot gewoon gebruik van het voertuig na restauratie in het verleden. Zowel optisch als technisch verkeert het voertuig in een matige staat.

Staat 5


In slechte staat verkerend voertuig met technische en/of optische gebreken en niet geschikt voor verkeersdeelname. Een restauratieobject. Behoeft niet compleet te zijn.

Een voertuig dat overduidelijk om restauratie verzoekt. Kan ook als donorauto dienen voor restauratie van een ander voertuig.

* Dankzij de huidige technische mogelijkheden (bijv. laswerkzaamheden, computerondersteunde meettechnieken) en de gewijzigde materialen (bijv. verf, oppervlakteverfijning) en uitgebreide corrosiebescherming kan een volledig gerestaureerd voertuig de staat van de eerste levering overtreffen.
Conditie, originaliteit en historie worden door de bezoekende motorvoertuigexpert onafhankelijk beoordeeld en meegenomen in de taxatie.

Staat, originaliteit en historie worden door RETM taxateurs onafhankelijk van elkaar gewaardeerd en beoordeeld.