Informatie over opleidingen, trainingen en vakliteratuur


Training & Begeleiding


Om te beginnen:

Er bestaat géén opleiding om het vak van taxateur in theorie te leren. Oók niet bij het RETM. Op basis van kennis en ervaring moet je het taxateurschap als het ware ‘in je hebben’. In een specifieke vooropleiding tot/begeleiding naar BPM taxateur, voorziet het RETM evenmin.

Het  RETM voorziet wel in een gedegen en bewezen advies- en begeleidingstraject dat leidt naar deskundigheid om het vak van expert en taxateur in motorvoertuigen binnen het register te kunnen gaan uitvoeren.

Wanneer u het vak van expert/taxateur wil gaan uitvoeren kunt u zich kandidaat stellen door inschrijving. Uw inschrijving wordt vervolgens getoetst aan de eisen voor toelating. Hierna gaat u een introductietraining en eventueel een specialisatietraining tot klassieker taxateur volgen. Klassieker- en youngtimertaxateurs volgen daarbij een aspirant traject onder begeleiding van een ervaren collega met een doorlopend educatief programma. Als aspirant taxateur bent u dan ook direct operationeel. De aspirant fase, die in beginsel één jaar duurt, wordt afgesloten met een aanbevelingsbrief waarmee u het predicaat ten behoeve van “FEHAC erkend taxatierapport” aanvraagt. De FEHAC-erkenning is daarmee feitelijk een eindtoets én de kroon op uw inspanning als aspirant.

Van kandidaten wordt een adequaat kennisniveau verwacht dat verrijkt wordt met relevante kennis teneinde het vak van taxateur / expert op het hoogste niveau te kunnen uitvoeren. Indien u zich hierin herkent kunt u zich aanmelden om toegelaten te worden tot het register. Na acceptatie van uw aanmelding ter inschrijving gaat u deelnemen aan het aspiranten programma (klassieker taxateur) nadat u de introductietraining en de klassieker applicatietraining heeft gevolgd. Deze aanpak verschaft u de mogelijkheid om als aspirant-taxateur/expert een goede basis te verwerven om daarmee het vak naar behoren uit te voeren.

In de training komen de volgende aspecten onder meer naar voren:

 • Kennis van verschillende waardedefinities
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving
 • Basiskennis mobiliteit assurantiën
 • Rapporteren
 • Voertuig herkenning
 • Voertuig beoordeling
 • Internationale voertuig kwalificering

Trainingen en seminars


Regelmatig organiseert de RETM Seminars & Trainingen om de vakkennis van ingeschrevenen op peil te houden en te ontwikkelen. Als RETM hechten wij veel waarde aan deze seminars en trainingen omdat het vakgebied van experts en taxateurs behoorlijk in beweging blijft.

Wilt u op de hoogte blijven van trainingen en seminars? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

inschrijven

Literatuur en databases


Literatuur

In de aanloop naar uw registratie en als onderhoud van uw al verworven kennis is het zinvol om kennis te hebben van navolgende literatuur:

Vakliteratuur

Afhankelijk van uw vakgebied verwachten wij dat u kennis heeft van het bestaan van en relevante publicaties uit vak-gerelateerde bladen als:

 • AutoMotive (vakblad)
 • BovagKrant
 • AutoVisie
 • AutoWeek
 • Octane
 • RTL GP Magazine
 • AutoWeek Classics
 • Onschatbare Klassieker Magazine
 • Octane
 • Het Automobiel
 • Oldtimer Markt (DE)
 • MotorKlassik (DE)
 • Thoroughbred & Classic Cars (UK)
 • Octane (UK)
 • Classic & Sports Car (UK)
 • Automobile Classic (FR)