Stichting RETM; verzekerde deskundigheid, gezekerde waarde!


Sinds maart 2001 is de beëdiging en titelbescherming van makelaars en daarmee ook taxateurs vervallen. De toetsing van de vakbekwaamheid en deskundigheid is overgedragen aan de betreffende beroepsgroepen. Voor motorvoertuigen is dit sindsdien niet specifiek maar meer algemeen geregeld. Met de oprichting van het Register Experts & Taxateurs Motorvoertuigen per juni 2014, is er thans een Register dat zich specifiek richt op de vakbekwaamheid en deskundigheid van motorvoertuig deskundigen.

Het bestuur van de RETM


Het bestuur van Stichting RETM bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en een bestuurslid. Periodiek vindt bestuursoverleg plaats waarvan verslaggeving wordt gedaan door de secretaris. Stichting RETM is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60912219.

Jeroen van den Broek


Voorzitter

Jeroen deed na het IVA brede ervaring op in de commercie van de auto retail. Sinds 2008 is Jeroen commercieel directeur van CRM automotive retail B.V. Jeroen heeft via de CRM automotive academy de nodige trainingen verzorgd en inmiddels 2.000+ gebruikte auto taxateurs opgeleid. Jeroen is actief binnen de Triumph TR club en rijdt rally in het Duits Historisch Kampioenschap. Naast een uitgebreide kennis van de waardeontwikkeling van moderne auto’s, hij heeft zitting in een aantal restwaarde-commissies bij importeurs en bezit hij een zeer groot hart voor klassieke automobielen.

Jeroen is bereikbaar via jeroen.vd.broek@retm.nl

Frank Bolsenbroek


Secretaris

Frank is een geboren en getogen automan. Na het IVA te hebben genoten, vervulde hij diverse commerciële en technische functies in de automotive. In 1999 is hij gerechtelijk beëdigd tot makelaar en taxateur in automobielen. Sinds de afschaffing van de beëdiging in 2001, zet Frank zich in voor professionalisering van het vak van Taxateur Motorvoertuigen. Dit leidde uiteindelijk tot het mede initiatief nemen voor oprichting van de Stichting RETM in 2013. Frank is sinds 2004 oprichter en directeur/eigenaar van het taxatiebureau Bolsenbroek & Partners B.V.

Frank is bereikbaar via frank.bolsenbroek@retm.nl

Rob Henneveld


Penningmeester

Rob is, als ATS/KOM Apeldoorn afgestudeerde, de eerste jaren van zijn werkzame leven actief geweest in Afrika, de Verenigde Staten, Midden-Amerika en Spanje. Vanaf 1989 heeft hij diverse leidinggevende functies gehad in de wereld van fleetowners en de lease-sector. Sinds 2002 is hij internationaal business consultant binnen zijn bedrijf Global Automotive Consultancy B.V. en mede oprichter van AutoBINGOOO Benelux, de distribiteur van AutoBINGOOO CarSearch. Verder is Rob Secretaris van de Jaguar Daimler Club Holland (JDCH) en adviseur van de FEHAC. Rob is daarmee zowel een enthousiast kenner van de moderne voertuigen alsmede liefhebber van klassieke automobielen en verwoed sleutelaar.

Rob is bereikbaar via rob.henneveld@retm.nl

Joël Verstrate


Bestuurslid

Joël Verstrate studeerde in 1999 af aan de HTS Autotechniek en is daarna als ingenieur 15 jaar lang werkzaam geweest op de test en ontwikkelingsafdeling van Ford Motor Company. In zijn vrije uren restaureerde hij diverse klassieke auto’s, voornamelijk Alfa Romeo’s. In 2015 heeft hij zijn eigen taxatiebureau opgericht, Verstrate Taxaties, waardoor hij zich nu full time bezig kan houden met zijn passie voor klassieke auto’s en youngtimers. Joël zal zich als RETM bestuurslid vooral bezig houden met zowel de interne als externe communicatie.

Joël is bereikbaar via joel.verstrate@retm.nl

De Raad van Experts en Taxateurs


De Raad van Experts en Taxateurs (RvET) houdt toezicht op de belangen van de stakeholders. Stakeholders van de RETM zijn enerzijds de experts en taxateurs, anderzijds de opdrachtgevers en niet te vergeten; de eindgebruikers van taxaties en expertises. De RvET adviseert in die rol het bestuur in de uitvoering en verwezenlijking van haar doelstelling. De RvET is bereikbaar via rvet@retm.nl. Sinds de oprichting bestaat de Raad van Experts en Taxateurs uit de volgende leden:

Bert Pronk


Voorzitter

Bert Pronk’s werkzame leven ligt bij Rijkswaterstaat waar hij in zijn laatste functie Beleidsadviseur Vastgoed was. Verder was Bert bijna 10 jaar voorzitter van de Federatie Historische Automobiel Clubs (FEHAC). Nog steeds is Bert betrokken bij het bestuur van de FEHAC en aldaar verantwoordelijk voor de Public Affairs.

Ton Roks


Secretaris

Ton Roks werkte meer dan 25 jaar voor het blad Autovisie, waarvan een groot deel als hoofdredacteur. In november 2012 vervulde hij een lang gekoesterde wens, hij begon een eigen autoblad: Octane, met een hoofdrol voor de klassieke auto – en een gezonde belangstelling voor interessante nieuwe auto’s.

Jeroen Geenen


Lid

Jeroen Geenen verdiende zijn sporen in de automotive-wereld sinds 1993. Ooit begonnen bij de leasetak van het al oude PTT (kent u het nog?) stroomde Jeroen door naar De Lage Landen / TransLease waar hij gedurende tien jaar general manager was.