Taxeren is méér dan enkel het schatten van waarde. Wat gesteld wordt, dient te worden bewezen! Jùist door de bereikbaarheid van informatiebronnen over de héle wereld is het objectiveren van de waarde – waarom is de waarde van het object op dit bedrag bepaald – onvermijdelijk en enorm wenselijk. Zélfs een taxateur met het mééste specifieke verstand van het te taxeren object, dient te objectiveren.

Bij verzekeraars, bij rechtbanken, bij de fiscus; nergens wordt nog langer een niet onderbouwde schatting van de waarde geaccepteerd. En waar dat in het verleden wél gebeurde en thans leidt tot discussie, wordt een taxatierapport niet zelden verworpen als “onvoldoende gemotiveerd”.

De RETM zal haar ingeschrevenen aansturen op objectief taxeren.

Het subjectieve taxeren op basis van vermeend exclusief verstand van zaken, is een mooie herinnering aan de vorige eeuw!